Savjetovalište za alkoholom uzrokovane probleme i alkoholizam

Datum objave: 09. 4. 2019.

Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec se javilo na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2018. godinu, te je odobrena financijska podrška u iznosu od 25.000,00 kn. Osnovni cilj projekta je osnivanje Savjetovališta za alkoholom uzrokovane probleme i alkoholizam,i  odgovoriti na potrebe za pružanjem kvalitetnih socijalnih usluga u lokalnoj zajednici osobama s problemima prekomjernog konzumiranja alkoholnih pića i njihovih obitelji.

Jedan od važnih ciljeva bio je i izvući problem alkoholizma iz stručne izolacije i njegovo rješavanje usmjeriti prema pojedincu, ali i široj javnosti, pružanjem kvalitetnih usluga za zaštitu mentalnog zdravlja zasnovanih na djelovanju u lokalnoj zajednici. Obzirom da alkoholizam dovodi do disfunkcionalnog ponašanja cijele obitelji, narušavanja međusobne komunikacije svih članova obitelji pri čemu uloge djece i odraslih često budu zamijenjene, što dovodi do onemogućavanja sazrijevanja mlađih članova obitelji, nameće se kao nužan rad s cijelom obitelji te je u radu potreban multidisciplinarni pristup.  Cilj je uključiti stručnjake različitih profila putem suradnje s raznim institucijama i angažiranjem educirane osobe kako bi svaki sa svojom ulogom, pridonosio procesu savjetovanja, rehabilitacije i pomoći.

 

Savjetovalište je osmišljeno kao lako dostupna pomoć osobama koje prepoznaju kod sebe ili kod svojih bližnjih probleme vezane uz prekomjerno pijenje, s ciljem lakšeg pronalaženja puteva uklanjanja loše navike, odnosno kod osoba bolesnih od ovisnosti – puteve izlječenja na terapijskim sastancima Kluba liječenih alkoholičara.

Aktivnosti projekta su nabava potrebne opreme za otvaranje i rad Savjetovališta- laptop, TV, projekcijsko platno, uspostavljanje mobilne linije, materijala za radionice, te organiziranje predavanja i radionica s ciljem unapređenja roditeljskih znanja i vještina korisnika i obitelji, te radionice o zdravstvenim posljedicama pijenja alkoholnih pića za članove i građane. Predavanja i radionice su provedene u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Krapina, Podružnica Obiteljski centar Krapinsko-zagorske županije i suradnicom na projektu dr. Jasna Gmajnički, dr.med.        

Vanjski suradnici GDCK Klanjec su uključeni u edukacije, odnosno napredni stručni seminar o alkoholizmu u KB „Sestre milosrdnice“.

Savjetovalište za alkoholom uzrokovane probleme i alkoholizam u svoj rad uključuje osobe liječene od alkoholne ovisnosti u bolničkom i ambulantnom tretmanu, osobe koje iskazuju probleme u ponašanju uzrokovane pijenjem alkohola,i osobe koje prekomjerno konzumiraju alkoholna pića, te njihove obitelji. Terapijski sastanci se održavaju jednom tjedno, srijedom u 18.00 sati, u prostoru GDCK Klanjec.