Natječaj za zapošljavanje na projektu “Žene za Zagorje”

Datum objave: 14. 6. 2018.

RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

Mjesto rada:
KLANJEC, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 12

Vrsta zaposlenja:

Na određeno; novootvoreni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Radno vrijeme:

Puno radno vrijeme

Način rada:

Smjena – prijepodne

Smještaj:

Nema smještaja

Naknada za prijevoz:

U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 13.6.2018. Natječaj vrijedi do: 28.6.2018.

Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

Posloprimac

Razina obrazovanja:

Završena osnovna škola
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije:
Opis poslova:
Radnica za pomoć u kući u sklopu projekta Žene za Zagorje će raditi na aktivnostima potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju pružajući im pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova, pomoć pri oblačenju i svlačenju, pomoć kod brige o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), podršku kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, te pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za pet krajnjih korisnika koje će obilaziti više puta tjedno, te će im pružati odgovarajuću podršku, svaki tjedan će prisustvovati sastanku s terenskim koordinatorom na svojem području s kojim će zajednički onda utvrđivati raspored aktivnosti pružanja potpore krajnjim korisnicima, a tijekom ostatka tjedna će informirati terenskog koordinatora o izvršenim aktivnostima, te eventualnim problemima.

Mjesto rada:

Klanjec, Tuhelj, Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Zagorska Sela.
Od kandidatkinja se očekuje dobro poznavanje naselja koja su obuhvaćena unutar jedinica lokalne samouprave na čijem će se području pružati potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju; poštovanje različitosti, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.
Projekt Žene za Zagorje Programa „Zaželi – program zapošljavanja žena“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
Ciljane skupine natječaja su žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.
Svaka zaposlena radnica će zasnovati radni odnos na određeno vrijeme od 24 mjeseca, zadužiti bicikl i mobitel s plaćenom pretplatom koje će koristiti do kraja trajanja rada na projektu, a do korisnika do kojih neće moći doći biciklom će dolaziti pješice ili osobnim prijevozom (isplaćivati će se naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe u visini od 2,00 kune po prijeđenom kilometru). Također će primati prigodne nagrade u iznosu od 2500 kuna godišnje, a čija će stvarno isplaćena visina biti ovisna o broju mjeseci rada na projektu u relevantnoj godini. Žene će biti u obavezi završiti verificirani obrazovni program osposobljavanja za njegovateljicu u sklopu radnog vremena, što će biti plaćeno iz projekta, isto kao i troškovi u visini javnog prijevoza za dolazak i odlazak s mjesta obrazovanja. Ako već imaju završeno predmetno obrazovanje, dužne su nas o tome obavijestiti na razgovoru za posao.
U prijavi na ovaj natječaj kandidatkinje trebaju navesti svoje osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona i po mogućnosti e-mail adresu) te dostaviti sve tražene priloge i informacije.

Priložiti:

Prijavu i životopis na hrvatskom jeziku te dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice), dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe najvišeg stupnja završenog obrazovanja).
Prijavom na natječaj kandidat jamči istinitost podataka i daje privolu Gradskom društvu Crvenog križa Klanjec za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te daje privolu za obaviješčivanje o rezultatima natječaja na broj telefona naveden u prijavi. Prikupljeni podaci se neće koristiti u druge svrhe. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj. Osoba može u svakom trenutku, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Osobni podaci će se obrađivati u skladu s važećim propisima te opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade podataka prije njezina opoziva. Opoziv privole možete podnijeti osobno u Gradskom društvu Crvenog križa Klanjec, na adresi Ulica Lijepe Naše 22, Klanjec. Ova privola vrijedi do opoziva.

Poslodavac

Poslodavac: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KLANJEC Kontakt: pismena zamolba: Ulica Lijepe Naše 22, 49290 Klanjec