Što radimo?

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec provodi djelatnosti koje proizlaze iz Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola, Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca prenijetih na nacionalno društvo Crvenog križa.

Osnovni ciljevi rada GDCK Klanjec su:

– ublažavanje ljudskih patnji, a osobito u ratnim sukobima i katastrofama

– doprinos unapređenju i zaštiti zdravlja, prevencija bolesti i podizanje zdravstvene i ekološke kulture građana

– poticanje solidarnosti, promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja